Musik

Allmän kurs – Musikinriktning

Vill du kombinera ämnesstudier med ditt stora musikintresse? På Allmän kurs med Musikinriktning ges du möjlighet att läsa upp eller komplettera dina betyg och samtidigt fördjupa dig inom musik.

lektion med gitarrerPå Musikinriktning vänder vi oss till dig som vill:

 • läsa in grundskolan- och/eller grundläggande- och/eller särskild behörighet till högskola/ yrkeshögskola
 • fördjupa dig inom musik
 • friska upp och fördjupa dina kunskaper
 • studera i en trivsam och inspirerande miljö
 • utvecklas på egna villkor

Vi vill skapa mänskliga möten med kreativt skapande, samtal och reflektion.

Du ska nå dina mål i ämnesstudier samtidigt som du utvecklas som människa. På vår allmänna kurs är utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar. Förutom ämneskunskap skall du få studievana och ökad självkännedom.

Musikämnen

 • Ensemblespel
 • Musikteori och gehörslära
 • Scenträning
 • Körsång
 • Samt inslag av eget skapande, improvisation och grundläggande instrument- och sångundervisning

Utifrån gruppens intressen och önskemål, kan det även ingå studiebesök och andra aktiviteter.

Musiklärare

Förutom lärarna på Allmän kurs så arbetar några av lärarna från skolans Singer-Songwriterlinje på Musikinriktningen.

Kursmål

Målet för Musikinriktning är att få ett gott studieresultat och en personlig utveckling inom musik genom att kombinera musikträning och teoretiska studier.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna på inriktningen Musik kan vi även arbeta tematiskt utifrån ett brett perspeltiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild. Vi vill skapa mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse.

I kursen ingår också studiebesök och andra aktiviteter utifrån gruppens intresse och önskemål.

Utöver kursens ordinarie schema arrangerar hela skolan gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar, teaterbesök och föreläsningar. De flesta av dessa är obligatoriska, eftersom skolan tror på gemenskap och att social kunskap förutsätter sociala sammanhang. Löftadalens folkhögskola tror på en blandning av teoretisk, praktisk och social kunskap och att man genom att befinna sig mellan det kända och okända når till insikt; om sig själv och andra.

Skolsamverkan

Du deltar i deltagarkårsmöten, temadagar, städning av gemensamma utrymmen och måndagssamlingar där du får aktuell information från skolan, samt att varje klass någon gång får ansvara för innehållet i samlingen.

På Musikinriktning kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

Innehållskrav för Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Innehållskrav för Grundläggande behörigheter till högskola:

 • Engelska 5 och  6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Samhällskunskap 1a2

Beroende på deltagarunderlaget kan vi också ge:

 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Filosofi
 • Psykologi
 • Retorik

Vi ger också behörigheter i grundskolans ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska.

Läs mer om vår kursplan på en egen sida.

Ansökan

Du behöver inga förkunskaper för att studera på Allmän kurs.

Till din ansökan vill vi att du bifogar ditt senaste betygsdokument  och ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå på kursen. Läs mer om ansökan och läsårstider.

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för läroböcker och vissa studiebesök max 2000 kronor per läsår, beroende på vilka kurser du läser. Både läroböcker och studiematerial finns att köpa på skolan. Du kommer även att ha möjlighet att hyra läroböcker till en lägre kostnad.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd.