Allmän kurs

Allmän kurs ger dig behörighet
Vårt mål är att oavsett din bakgrund, dina förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

deltagare som pratar med varandraHos oss ska du kunna:

 • läsa in dina grundskole- och gymnasiebehörigheter
 • finna alternativ till andra skolformer
 • lära dig studieteknik och ta ansvar för dina studier
 • utvecklas som person
 • få vara med och utforma dina studier.
 • ges möjlighet att arbeta i egen takt utifrån egna förutsättningar.

Du ska nå dina mål i ämnesstudier samtidigt som du utvecklas som människa. På vår allmänna kurs är utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar. Förutom ämneskunskap skall du få studievana och ökad självkännedom.

Du behöver inga förkunskaper för att studera på Allmän kurs.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna arbetar vi tematiskt utifrån ett brett perspektiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild. Vi vill skapa mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse.

På Allmän kurs kan du välja följande inriktningar:

Såhär fungerar Allmän kurs när du läser upp din behörighet

På Allmän kurs kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

Grundläggande behörigheter till yrkesskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Grundläggande behörigheter till högskola:

 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Vi ger också särskild behörighet i följande ämnen:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, b eller c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Samhällskunskap 2

Vi ger också behörigheter i grundskolans ämnen:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik

I kursen ingår också studiebesök och andra aktiviteter utifrån gruppens intresse och önskemål.

Du deltar i temadagar, gemensamma skolsamlingar och elevrådsmöten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *